Selectează o Pagină

DOCUMENTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ALOCATIEI DE STAT PENTRU COPII

DOCUMENTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ALOCATIEI DE STAT PENTRU COPII

  • originalul si copia certificatului de nastere al copilului ;
  • originalul si copia actelor de identitate ale parintilor / reprezentant legal ;
  • documente din care sa rezulte situatia juridical a copilului fata de reprezentatul legal ( livretul de familie; hotarare judecatoreasca de incredintare a copilului in caz de divort / adoptie / plasament / curatela/ certificatul de deces al unuia dintre parinti) ;
  • 2 dosare cu sina