Selectează o Pagină

HCL si proces verbal -sedinta CL

pv sedinta HCL 34 aprobare raport evaluare capacitate de aparare incendii sem I 2021 hcl 36 actualizare indicatori economici obiectiv Modernizare drumuri satesti HCL 37 aprobare ROF CL Blejesti HCL nr. 35 desemnare reprezentant CL in CEAC Scoala Blejesti anexala HCL...

HCL 29, 30, 31, 32

HCL nr. 31 din 31 mai 2021 modificare HCl nr. 41 din 2018 dare in administrare catre Scoala Gimnaziala nr.1 Blejesti a unor bunuri proprietate publica HCL nr. 32 din 31 mai 2021 acordare drept de uz si servitute de trecere subterana pentru Distributie Oltenia Sa HCL...

Hotarari 24 – 28 si anexe

hcl 24 hot 25 analiza stadiu date RA trim I 2021 hot 26 infiintare SPAC hot 27 buget local 2021 hcl 28 program anual achizitii publice     anexa 1 la HCL 26 din 2021 anexa 2 la HCL 26 din 2021 anexa 2 la HCL 27 din 2021 buget local anexa 4 la HCL nr. 26 din...

HCL 19 -21

hcl nr 21 din 2021 tinere in format hartie si electronic al registrului agricol hcl 20 din 2021 aprobare cofinantare din bl pentru reabilitarea Scolii nr. 1 Blejesti hcl 19 din 2021 desemnare consilieri pt evaluare secretar hcl 22 din 2021 inchiriere...