Selectează o Pagină

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDARE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL / STIMULENT

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDARE

INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL / STIMULENT

 

 

 1. CEREREA TIP SI DECLARATIA -DIN NORMELE METODOLOGICE OBLIGATORIU.

 

 1. ADEVERINTE TIP CU STAGIU DE COTIZARE ( ANGAJATORI,                                                                                                                                                                                                                                                                                 ADMINISTRATIA FINANCIARA, SCOALA URMATA, SOMAJ).

 

 1. COPIE A CERERII DE SUSPENDARE CONTRACT DE MUNCA, CATRE ANGAJATOR – APROBATA DE ACESTA (certificata conform cu originalul, semnatura si stapila).

 

 1. DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI DE

 

 1. COPIE  A  ULTIMULUI  CERTIFICAT MEDICAL .

 

 1. COPIE A CONTRACTULUI DE MUNCA (certificata conform cu originalul pe fiecare pagina, semnatura si stapila ) + ACT ADITIONAL (doar in cazul in care contractul a fost incheiat initial pe perioada determinata)

 

 1. REVISAL – raport per salariat (din care sa reiasa obligatoriu data suspendarii contractului de munca, sau dupa caz reluarea activitatii, semnatura si stapila).

 

 1. ADEVERINTA SALARIALA PENTRU CELALAT PARINTE (din care sa reiasa data angajarii), daca nu realizeaza venituri- ADEVERINTA DE LA FISC.

 

 1. COPII ACTE DE STARE CIVILA (certificat de nastere copil beneficiar, copii certificate de nastere copii aflati in intretinere, copii carti de identitate ale reprezentantilor legali ai copilului, certificat de casatorie, livret de familie, copie hotarare de incredintare, toate certificate conform cu originalul la primarie).

 

 1. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE A ELEVELOR, STUDENTELOR, MASTERANDELOR CF ART. 6 ALIN. 8. LIT. B.

 

 1. EXTRAS DE CONT   (de mentionat nr. conventie cu AJPIS- TR, doar pentru BRD).

 

 1. DECLARATIA NOTARIALA A MAMEI PE PROPRIE RASPUNDERE ( in cazul cand solicita tatal si mama nu realizeaza venituri) ca nu realizeaza venituri si nu a beneficiat de concediu de maternitate.

 

 1. ALTE ACTE DOVEDITOARE.

 

 1. DOUA DOSARE CU SINA.

 

INCEPAND CU 01.03.2013 CELALALT PARINTE SALARIAT ARE OBLIGATIA DE A STA 1 LUNA IN CONCEDIU PTR. CRESTEREA COPILULUI (pentru care se va depune aceleasi documente de mai sus) ; in caz contrar se suspenda plata indemnizatiei ptr. cresterea copilului pentru ultima luna, inaintea implinirii varstei de 2 ani.

PENTRU A BENEFICIA DE STIMULENT DE INSERTIE pana la implinirea verstei de 3 ani a copilului, trebuie reluata activitatea cu minim 60 de zile inainte de implinirea varstei de 2 ani a copilului (se va anunta la AJPIS-TR reluarea activitatii in termen de 5 zile si in terman de 30 zile se depune dosar la primarie pentru acordare stimulent de insertie).