Site-ul Primăriei

Învățământ

     Omul poate deveni om numai prin educaţie. El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el. “(I.Kant)

Şcoala Gimnaziala nr.1 Blejesti este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, care promoveaza un invatamant centrat pe elev, pe calitate si performanta. Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecarui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.

In satul Blejesti localul vechi de scoală , existent si astăzi, datează de la 1870 si cuprindea un antreu, doua săli de clasa si o cancelarie, adaugandu-i-se prin 1932-1933 inca doua săli de clasa. La fel si in satul Baciu, iniţial şcoala a avut un antreu si doua săli clasa la care s-au adăugat in 1960 inca patru săli de clasa si o cancelarie cu holul aferent.

In satul Sericu şcoala a luat fiinta altfel, fiind prea departe de şcoala din Blejesti, pentru cei mici, obştea săteasca a strâns bani si a cumpărat de la boierul Grigore Iuca conacul boieresc din sat prin anul 1870,acesta urmând sa aibă strict destinaţia de scoală. A funcţionat ca scoală foarte mulţi ani pana s-a deteriorat in proporţie de 90%. Scoala s-a mutat si a funcţionat aproximativ 10 -12 ani intr-o clădire a IAS –ului pana in anul 1998 când a fost reabilitata. Este o clădire deosebita din punct de vedere arhitectural si foarte solida fiind pregătita sa reziste inca 100 de ani de acum incolo, avand la subsol amenajata o mica expoziţie săteasca.

Ca si clădire proprie şcoala a apărut tarziu, dar din cercetările efectuate rezulta ca inca din anul 1840 s-au repartizat table lancasteriene in satele din judeţ ceea ce înseamnă ca erau scoli. In iunie 1840 se mentioneaza următoarea populaţie scolara: Blejesti(32), Baciu(18) elevi *conf Arhivele Statului Bucureşti dosar 3400/840 pag 16.

La început invatamantul era organizat divizionar, elevii din clasa I formau o divizie, iar clasele a II a,a III a,a IV a si a V a formau divizia a II a ,se invata in doua schimburi. După 1948 invatamantul este organizat pe cicluri: ciclul I clasele I-IV, ciclul II –clasele V-VII si mai târziu clasele V-VIII.

Situaţia clădirilor şcolare care sunt arondate Scolii Gimnaziale Nr.1 Blejesti este următoarea: toate cladirile sunt in stare buna,dispun de apa curenta in clădiri si la grupurile sanitare , sălile de clasa sunt încălzite cu lemne. La toate unitatile s-a montat tâmplărie PVC. Toate clădirile sunt electrificate.

Cadrele didactice sunt calificate, toate au urmat cursuri de perfectionare prin CCD Teleorman si alte institutii acreditate, au grade didactice sau sunt inscrise la obtinerea lor. Exista un grad inalt de implicare in prevenirea si combaterea abandonului scolar. Continuturile educationale sunt adecvate caracteristicilor individuale ale copiilor. Modul de comunicare este deschis si informatia circula in interiorul unitatii si al comunitatii.

Scoala satisface nevoile de comunicare si educatie prin: oferirea unui invatamant centrat pe elev si calitate, prin diversitatea programelor si activitatilor educative, prin sporirea atractivitatii scolii, stimularea cererii de educatie prin intermediul curriculum-ului la decizia scolii (CDS) care este adaptat intereselor elevilor, prin activitati extracurriculare.

Pe raza comunei Blejesti, in prezent, functioneaza urmatoarele unitati de invatamant:

Scoala Gimnaziala nr.1 Blejesti ( Personalitate Juridica)

Scoala Gimnaziala nr.2 Baciu Baciu (structura)

Gradinita cu program normal nr.1 Blejesti (structura)

Gradinita cu progrsam normal nr.2 Baciu (structura)

Gradinita cu program normal nr.3 Sericu (structura)

Toate au fost reabilitate in ultimii 4 ani si dotate corespunzator cu mobilier,cabinete de informatica,material didactic,imprimante, videoproiectoare, etc; Laboratoarele SEI nu sunt conectate la INTERNET. In administraţie sunt folosite doua calculatoare, racordate la Internet, un fax si un copiator. Dotarea laboratoarelor este corespunzatoare. Manualele nu lipsesc .Biblioteca şcolara a fost înzestrata cu un număr considerabil de carti atat la Scoala Blejesti, cat si la Scoala Baciu, insumand cateva mii de volume.

Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu din judetul Teleorman, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.