Site-ul Primăriei

Admnistratie publica

Autoritatile administratiei publice locale care conduc comuna sunt : primarul comunei Blejesti , domnul Pietreanu Narcis Catalin – ca autoritate executiva . Ca organ deliberativ , la nivelul comunei functioneaza Consiliul Local alcatuit in baza  Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale , modificata si completata ulterior si validat la data de  24 iunie 2012, format din 13 consilieri, la randul lor grupati in trei comisii de specialitate , respectiv  comisia de specialitate pentru  programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert, comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, comisia de specialitate pentru  administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si linistei publice a drepturilor cetatenilor

In comuna Blejesti isi desfasoara activitatea un numar de doua  scoli  generale cu clasele I –VIII ( in satele Blejesti si Baciu ) , 4 gradinite cu program normal , (cate una in fiecare sat si doua in satul Bleejsti). Deasemenea, pe raza  comunei functioneaza                                                                           Oficiul Postal Blejesti si Agentia Postala Baciu – subordine la nivel judetean , dispensarul veterinar , deasemeni , cu subordine judeteana, dispensarul uman, caminul cultural Baciu – subordonat  Ministerului Culturii si Cultelor – Directia pentru Cultura , Culte si Patrimoniu Cultural National a judetului Teleorman. Activitatea care predomina  in cadrul comunei este agricultura .

La nivelul comunei Blejesti functioneaza, inca din anul 2006 Serviciul de Alimentare cu Apa a localitatilor Blejesti, Baciu si Sericu, in prezent  fiind racordate la reteaua stradala un numar de 910 locuinte . Sistemul stradal de apa se intinde  pe o lungime de 35,40 km, iar gospodariile  de apa care deservesc acest serviciu sunt in numar de doua, fiind situate astfel : unul in satul Blejesti , cu o capacitate a rezervorului de 500 m.c. ( care deserveste satele Blejesti si Sericu ) si una in satul Baciu , cu o capacitate totala de 200 m.c.

Persoanele cu o contributie deosebita pe plan politic , economic , social si cultural  sau alte persoane importante pentru comuna  pot primi titlul de ‘’ cetatean de onoare ‘’ al comunei . Deasemeni , cetatenii comunei noastre pot participa , prin modalitatile  stabilite de lege , in viata politica , economica, sociala si  culturala si sunt consultati prin referendum  cu privire la problemele de interes deosebit .

Convocarea adunarilor cetatenesti  se va face de catre primar sau consiliu si se va face cu aducerea la cunostiinta publica  a sccopului adunarii , a datei  si locului unde  urmeaza  sa se tina.

 Adunarea este valabil constituita in prezenta reprezentantilor familiilor  si adopta  propuneri cu jumatate plus unu din numarul celor prezenti . Propunerile  se inainteaza primarului si se consemneaza intr-un proces –verbal .